fbpx

Uvjeti prodaje web shop-a Glutenbio.hr

 

1. Osnovni pojmovi

U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda posredstvom web stranice Glutenbio hr. Ul. kneza Ljudevita Posavskog 34a, Zagreb (u daljnjem tekstu Glutenbio ) – Web shop Glutenbio hr. (u daljnjem tekstu: web shop). Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. Kupcem se smatra svaka osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod. Primatelj se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe kupca. Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

 

2. Osobni podaci i poslovna sposobnost

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje, kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanje i kupnju proizvoda od Glutenbia hr. tj. za kupnju na web shop-u. Glutenbio hr. sukladno izjavi o privatnosti i sigurnosti podataka prikuplja samo osnovne podatke koji su nužni za ispunjavanje obveza.

 

3. Narudžba i trenutak sklapanja ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog formulara. Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe. Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na slijedeće načine: kreditnom karticom za koju Glutenbio hr. ima sklopljen ugovor o prihvaćanju E-banking-om općom uplatom pouzećem Narudžba se smatra zaprimljenom: u slučaju plaćanja kreditnom karticom – u trenutku kada Glutenbio hr. dobije potvrdu predautorizacije kreditne kartice kupca na iznos narudžbe u slučaju plaćanja E-banking-om, općom uplatom i pouzećem – u trenutku kada Green hr. elektroničkim putem zaprimi narudžbu te ovisno o mogućnosti provjere uplaćenog računa . U trenutku kada je narudžba zaprimljena, Glutenbio hr. će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen. U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Glutenbio hr. dobije potvrdu predautorizacije kartice kupca na iznos narudžbe te kada skladištar prilikom pakiranja robe potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu. Nakon što je na skladištu proizvod zapakiran Glutenbio hr. će elektronskim putem u obliku e-mail-a obavijestiti kupca da je kupio proizvod te da je proizvod poslan. U slučaju plaćanja E-banking-om i općom uplatom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Glutenbio hr. utvrdi da je iznos narudžbe uplaćen. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu Glutenbio hr. će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ te o roku u kojem je proizvod dobavljiv. Naručeni proizvod, ovisno o tome da li je dostupan na skladištu, Glutenbio hr. isporučuje u najkraćem mogućem roku. Ukoliko je proizvod naručen, a kao način plaćanja je odabran E-banking ili opća uplata, Glutenbio hr. se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu u trajanju od 3 rada dana, ne uključujući subotu. Nakon isteka 3 radna dana od primitka narudžbe Glutenbio hr. ne jamči za raspoloživost proizvoda.

 

4.Način kupnje na web shop-u

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena, količina te da li je dostupan na skladištu. Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja i izražene su s već uračunatim PDV-om. Pristupom meniju „Košarica“ dobivate uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu. Proizvod uvršten u „Košaricu“ kupuje se klikom na tipku „Na blagajnu“. Nakon pritiska na tipku „Na blagajnu“ pristupate u obrazac narudžbe u koji ste dužni upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni se odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja. Prilikom narudžbe pored svakog proizvoda biti će naznačena cijena poštarine. Cijena poštarine nije uključena u cijenu proizvoda. Nakon primitka podataka iz narudžbe na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu. Ukoliko je kao oblik plaćanja odabrano plaćanje E-banking-om ili općom uplatom, a Glutenbio hr. ne raspolaže naručenim proizvodom zbog nedostataka robe na skladištu, o tome će, u primjerenom roku, kupac biti obaviješten te će Glutenbio hr. izvršiti povrat uplaćenih novčanih sredstava. U slučaju gore navedene uplate, kupac odgovara i snosi rizik za točnost i istinitost dostavljenih podataka obzirom da će Glutenbio hr. izvršiti povrat sredstava sukladno dostavljenim podacima.

 

5. Naplata / autorizacija

Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, euro (€), s PDV-om. U slučaju plaćanja e-banking-om i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

 

6. Pravo na raskid ugovora

Kupac ima pravo raskinuti ugovor sukladno članku 44. Zakona o zaštiti potrošača. Ako je dostava iz bilo kojeg razloga izvršena prije zaprimanja obavijesti o raskidu ugovora, kupac može raskinuti ugovor uz plaćanje usluge pakiranja i dostave u ugovornom iznosu od 13,27 € s uključenim PDV-om, a ukoliko troškovi dostave prelaze ugovoreni iznos u iznosu troškova dostave. Odmah po zaprimanju obavijesti o raskidu ugovora, Glutenbio hr. će kupca e-mail-om obavijestiti da je dostava već izvršena i da je obvezan podmiriti ugovorne troškove pakiranja i dostave u iznosu 13,27 € s uključenim PDV-om, odnosno u iznosu troškova dostave ukoliko oni prelaze iznos od 13,27 €. U slučaju kada je ugovor raskinut nakon izvršene dostave proizvoda, kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod neoštećen i zapakiran u orginalnu ambalažu. Dostava se smatra izvršenom u trenutku kada je Glutenbio hr. predao proizvod dostavnoj službi. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja kreditnom karticom, kartica neće biti terećena, odnosno biti će terećena samo za dio predautoriziranog iznosa narudžbe koji se odnosi na ugovornu iznos troškova pakiranja i dostave ukoliko su za to ispunjene gore navedene pretpostavke. U slučaju raskida ugovora kod plaćanja E-banking-om i općom uplatnicom, Glutenbio hr. će uplaćeni iznos koji je dužan vratiti kupcu umanjiti za iznos narudžbe koji se odnosi na ugovorni iznos troškova pakiranja i dostave ukoliko su za to ispunjene gore navedene pretpostavke.

 

7. Podaci o proizvodima

Podaci o proizvodima na web shop-u sačinjeni su temeljem baze podataka Glutenbio hr. Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. GlutenBio posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web shop-u Glutenbio hr. podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web shop-u Glutenbio hr. zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

 

8. Raspoloživost proizvoda

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u roku od 7 radnih dana, ne uključujući subotu.

 

9. Dostava

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave. Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem xxxxxx dostavne službe. U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda. U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ukoliko nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava besplatna). Glutenbio hr.se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi. Provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju. Ako se proizvod koji je upućen kupcu odnosno primatelju vrati Glutenbiu hr. jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, kupac će o tome biti obaviješten e-mail-om te će mu biti ponuđene slijedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev kupca e-mail-om, ponovno dostavi na adresu kupca odnosno primatelja da naručeni proizvod preuzme u adresi Glutenbio hr. uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja Ukoliko kupac u roku od 3 dana ne odgovori na upućeni mu e-mail i odabere jednu o ponuđenih mogućnosti, odabrani proizvod biti će dostavnom službom upućen na adresu kupca. Kada Glutenbio hr. putem dostavne službe isporuči proizvod kupcu odnosno primatelju kupac odnosno primatelj je dužan preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

 

10. Nedostaci na proizvodu

Glutenbio hr. ne odgovara kupcu odnosno primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe, ukoliko ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda. Glutenbio hr. ne odgovara kupcu odnosno primatelju ukoliko tehničke mogućnosti opreme kupca odnosno primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom kao i ukoliko osobna svojstva kupca odnosno primatelja nisu dovoljna za upotrebu proizvoda. U slučaju nedostataka na proizvodu kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

 

11. Povrat i reklamacije

U slučaju povrata robe kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju Glutenbio hr. i to e-mailom, telefonski ili pismeno. Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima: isporuka robe koja nije naručena isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan da usporedi primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite jer naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

12. Ostali uvjeti

Za valjanu narudžbu proizvoda osoba koja popunjava narudžbu mora biti starija od 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Glutenbiohr. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta prodaje te iste može promijeniti bez prethodne najave, ali se obvezuje obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su isti upisali prilikom registracije. Sve eventualne promjene primijenit će se na korištenje Glutenbio hr. stranica.

 

13. Primjena uvjeta prodaje

Korištenjem usluga web shop-a Glutenbio hr. prihvaćate ove uvjete prodaje. Ako niste suglasni s uvjetima nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode. Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama GlutenBia-a te služe kao elektroničko prodajno mjesto – web shop. GlutenBio ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

 

14. Autorska prava

GlutenBio je nositelj autorskih prava na sadržaju i formatima ove web stranice. Cjelokupan sadržaj sa web stranice ne smije se koristiti bez dopuštenja GlutenBia-a niti ustupati trećim osobama.

 

15. Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora.

Način plaćanja

Naručenu robu moguće je platiti na slijedeći način:

  • pouzećem
  • virmanskom uplatom

Odabir načina plaćanja vrši se u trećem koraku procesa plaćanja. Specifičnosti svakoga od njih pročitajte niže na ovoj stranici. Po uspješnoj narudžbi poslat ćemo vam potvrdu e-mailom sa svim detaljima narudžbe.

Plaćanje pouzećem

Po primitku narudžbe, pakiramo i šaljemo robu. Narudžbu plaćate dostavljaču gotovinom “na ruke”.

Virmanskom uplatom

Po završetku narudžbe s odabirom virmanskom plaćanja, emailom ćemo Vam poslati predračun. Robu pakiramo i šaljemo odmah po primitku uplate. U slučaju da vašu uplatu ne zaprimimo unutar sljedeća 3 radna dana, smatrat ćemo da ste odustali od narudžbe.

Račun

Račun za narudžbu dostavljamo u pošiljci zajedno s robom.

Pritužbe i reklamacije

Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:

  • roba nije isporučena po uputama iz narudžbe
  • isporučena roba ne odgovara standardima
  • je došlo do oštećenja prilikom isporuke

Sve navedene pritužbe riješit ćemo u dogovoru s naručiteljem, odnosno primateljem robe.